Nejlepší zoo v České republice

Zoologické zahrady – Zoo v České republice

Poslání zoologických zahrad

Díky existenci zahrad se podařilo zachránit řadu druhů vymírajících živočichů. Mezi ně patří například aligátor čínský, kůň Převalského nebo berneška havajská. Zoologické zahrady jsou vědeckým a osvětovým zařízením, pro jehož provoz platí nařízení Ministerstva životního prostředí. Parky a zahrady mají mimo jiné i kulturní, zážitkovou a vzdělávací funkci pro návštěvníky, především pro ty z řad nejmenších. Stále populárnější se stává dělení zahrad podle skutečného kontinentálního rozmístění na Zemi. Tomu se nejvíce věnuje zoo v Plzni a Praze.

Historie Zoo

Patrně první zoologická zahrada je ta ve vídeňském Schönbrunnu. Otevřená byla již v roce 1752 a až do 19. století byla určena především pro členy habsburského dvora. Další ze zoologických zahrad s velkou historickou tradicí, pařížská zahrada zřízená v prostorách botanické zahrady  Jardin des plantes, byla naopak od počátku určena široké veřejnosti. Známý termín „zoologická zahrada“ byl poprvé určen pro londýnskou zahradu zbudovanou v Regent´s Parku  v roce 1828. O dva roky později přišel Dublin s označením Zoo.